Skötsel

Ogräsresning, vattning, gödsling. Gödsling med hästgödsel samt NPK + micronäringsämnen. Bambukäpp till varje planta, ca 1 meter. Uppbindning. Ingen kraftig tillväxt direkt. Gulnande blad på de rotäkta. De intill husväggen grönare och mer frodiga. Ska dessa spaljéras, i så fall år 3, efter kraftig nedskärning år 2. Alla plantor lever och växter sakta.

Kommentarer