Läget och planering

Beskärning ner till 2-3 knoppar på samtliga stockar. (ev. lite tidigt. Kan det bli frostskador trots vintervilan?) Alla Rondo ser friska ut. Däremot Phönix verkar 2-3 stockar (ympade) torra ev. döda. De rotäkta ser bättre ut. Seyval Blanc, Nero och Solaris vid husväggen ser alla bra och friska ut. Varmare, soligare och mer lä.

Uppmätning av två nya rader. Viltstängsel på 4x30 meter behövs + att jorden måste planas ut och bearbetas innan plantering. Inte plats för nord-sydlig riktning, kommer bli öst-västlig som tidigare. Bara radavståndet är mer än höjden på vinstockarna vid full höjd (ca 2 meter?) så de inte skuggas. Tagit reda på sticklingar för ev. uppdragning. Ska stickas i sandblandad jord nu.

Kommentarer