Snabbkoll


Snabbkoll på odlingen. Drog ogräs i kanterna, vattna med en liter per planta. 49 av 50 Solaris tagit sig. En del större, en del mindre. Någon lite krusig i bladen - sen frostskada? Gav lite kalksalpeter för snabb kvävegiva. Spruta med lite Cumulus (svavelpreparat) i förebyggande mot mjöldagg. Nästa gång bör vi noppa bort lite av skotten och satsa på ett toppskott. Kanske också hjälpa skotten en bit upp på bambukäppen och till första ståltråden.


Kolla samtliga övriga stocka längst husvägg och staket. Ser bra ut. De 4 italienska stockarna verkar ha dött av frosten tidigt i våras. Ev. någon ny knopp på gång. Det var ett test... 4 av 5 Rondo ser bra ut. Phönix ser sämre ut. endast 1-2 av 5 ser OK ut. Ev. byta till 5 Rondo i sommar.

Kommentarer