Blött och milt


 Den milda hösten fortsätter, bortsett från några enstaka frostnätter. Vi har förberett odlingen inför vintern genom att ha rensat ogräs och kupat upp mot stockarna. Nu blir det vila i några månader innan beskärningen i mars. Håll ut!


Planteringarna fortsätter och rumsbildningarna blir fler på tomten.


Fyra nya snurror i rostfritt blev uppsatta, dels för sugna fåglar men även sorkarna. Det årliga besöket av harkrankslarverna hade minskat något, men vi hitta ändån några hundra.


Kommentarer