Beskärning och vår?

Eftersom våren är sen blev beskärningen något senare än vanligt. Långa vintrar och kyla har varit frekvent de sista åren och det har tagit hårt på stockarna. Men vi ger inte upp!
Vi satte upp ny ståltråd i alla 4 raderna för att få stockarna närmre marken, nu på 30 cm mot den dryga halvmetern. Förhoppningen är att ju närmre marken desto mer skyddade blir det och uppvärmda av markvärmen och stenarna. Vi hade cirka 200 meter kvar av den kilometer tråd vi köpte för några år sedan.


Det blev först en del hamms att reda upp.


Klippningen blev ganska hård även i år. En hel del nerfrysta och torra skott togs bort.


Emellanåt finns det riktigt fina stockar som mår bra.


Kommentarer