Inlägg

Skörden 2018, ingen höjdare...

Slutet av juli - ett bra vinår (hitintills)!

Försommar i backen

Beskärning 2018