Hösten 2008Ogräsrensing. Alla plantor växt en del, speciellt de i längst ned. Mer vatten här? En del sorkhål intill plantorna. Satt vitlök runt hela planteringen, med ca 50 cm mellanrum. Ska hålla sork borta. Markduk (Plantex) lagts ut för att hålla ogrästrycket nere. 1 meter x 5 meter. Plus sten för att hålla duken på plats och för att ge värmeenergi. Plantorna ser friska ut. Första frostnätterna kom runt 1 november. Fixa till uppbinding. Dubbel tråd? Fler våningar. Använda nylonlina överst.

Beskärning. Första beskärningen görs antigen i mellandagarna, december alternativ i början av mars 2009. Klipp ner hårt, spara 2-3 knopp-par. Led sedan upp ett skott, klipp bort resten. Bygg upp stammen, ca 40-50 cm hög. Det finns olika nedbindningsmetoder. Vilken ska vi välja? Kraftiga grenar försämrar vinterhärdigheten. Som i Alsace?

Klipp bort de första vindruvsklasarna år 2, detta för att ge kraft åt plantans uppbyggnad. Skörd ev. år 3 (september-oktober 2010)

Kommentarer