Mer arbete


Träspik och upphängning av nätet klart + två grindar byggdes. Tjärades även in. Trösklar och extra skydd mot inkräktare klart.

Kommentarer