Sköna Maj

Öppna upp till den gamla avdelningen och bygga om näten (Uffe jobbar heldag). Återanvända stolparna. Nytt nät. Vindflygel uppsatt...Ser mycket bra ut. Intjärade grindar.

Kommentarer