Vårvinter 2008Utsedd plats för testodling av vinplantor - Bassholma 6:22 (Granhuset). Trolig jordmån, sandigt, stenigt, väldränerat, (morän?). I backen, södersluttning, mikroklimat. Hett under sommarhalvåret.


Kommentarer