Vårbruk


Äntligen vår! Efter beskärningen blöder stockarna något, vilket inte gör så mycket. Det går i och för sig olika rön angående detta. Att de blöder lite grann stressar dock inte plantorna. Vissa som vi trodde var döda visar dock tecken på liv genom att just blöda från snittytan. Verkar lovande.


Vi har tagit jordprover på två olika ställen i odlingen. Dessa ska vi skicka till ett välkänt labb i Helsingborg. Spurwayanalysen som vi ska göra omfattar: pH, Lt (ledningstal), NO3 (nitratkväve), NH4 (ammoniumkväve), P, K, Mg, S, Na, Cl, Mn och B. Micronäringsämnen analyseras också och då får vi ut: Cu, Fe, Zn, Mo och Al. Detta kommer hjälpa oss och ge oss ett svar på hur vi ska går vidare med kalkning, gödning etc.


Om en vecka börjar utvidgningen. Traktorgrävaren är beställd och markeringar i marken är gjorda var och hur vi ska gräva. Termometern visar +12°C i vinbacken. Nu börjar vårbruket!!!

Kommentarer