En vinbacke bland djur och natur

Rickepumpsprojektet framskrider. Härligt, kallt vatten pumpas, helt mekaniskt, upp för att släcka törsten och tvätta av jordiga händer.Sedan sista hade gräset vuxit rejält i mittgångarna. De senaste kraftiga regnen har satt fart på växligheten runt om Vinbacken. Vår nya röjsåg trimma ner kort kort och vi lät gräsklippet ligga kvar runt plantorna för extra näringsgiva.
Vi klippte bort allt dött och nerfruset på samtliga vinstockar och pilla fram de nya skotten och knopparna. Vissa hade sträckt på sig och kunde bindas upp. Alla Riesling kommer fint. Solarisen kommer med är segare, ev. har en 8-10 stycken dött i vinter. Vi låter de stå till midsommar för att se om de kommer. Alla uddasorter har också fått vinterskador men kommer mer eller mindre på nytt.

Trots motgångarna upplevde vi en hel del från den skånska flora och faunan dessa dagar. Stora och långa kopparödlor, spenstliga åkergrodor, slöa paddor, vippande rödstjärtar och fjärilar i alla dess färger. På växtfronten visade sig nattvioler, självsådda olvon, ängsblommor, klematis som har knoppar som snart brister, jättelökar och fibblor. Det är en härlig tid nu ute i skogarna.


Snart blommande Seyval Blanc

Beskärning av dött i den röde spannenPlatanthera chlorantha - grönvit nattviol. Finns på flera ställen runt Vinbacken!

När den kvällssolen ligger på Flagan, passar detta vin utmärkt till en lite munsbit.

Kommentarer