Beskärning


Årets beskärning är gjord. Det ser bra ut. Frisk grön ved. Vi har haft en ganska mild vinter med dippar ner mot -15 - 16°C, men endast vid enstaka tillfällen. Det känns som om stockarna har tjockat på sig lite efter förra sommaren trots ickeoptimalt väder. Nu hoppas vi alla vinbönder på en långsam och mild vår med få frostnätter och en jämn temperaturkurva. 
Vi kommer göra lite jobb under våren som att lägga ny markduk under plantorna för att slippa allt mekaniskt ogräsrens. Vi kommer även lägga mer sten och singel på duken för att hålla värmen kvar. Under sommaren ska det inhandlas nytt fågelnät som täcker allt och med finare maskor, för att inte ge fåglarna ännu en chans...


 Flaskor är ihandlade till både nanosatser av vin samt till större volymer av årets björkvin. Savtappningen blir i mitten av april i vanlig ordning då saven står som högst.


En 37-årig asp (Populus tremula) fick sätta livet till för att ge mer ljus åt odlingen. Nu har vi "bara" 2 skogsekar (Quercus robur) och en bok (Fagus sylvatica) i närheten som ger karaktär och vindskydd.

Håll ut, våren är på gång! Smaka vin, drick vin och passa på att skaffa dig referenser och nya upplevelser så länge...

Kommentarer