Inlägg

Att göra år två

Hösten 2008

Både i fält och källare

Vingården i Klagshamn

Skötsel

Kompletteringsplantering

Bakslag

Testplantering

Inköp av plantor

Vårvinter 2008